​Ministerul Sportului a anunţat că suspendă efectele Hotărârii adoptate în Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, din data de 15 septembrie.

Hochei pe gheataFoto: Sean Berry / AP / Profimedia

Comisia mixtă de verificare, constituită de Ministerul Sportului ca urmare a plângerilor la adresa conducerii FRHG, a constatat că au fost încălcate mai multe prevederi legale în organizarea alegerilor, a precizat ministerul.

Plângerile privind desfăşurarea AGOA din 15.09.2022 au venit după ce, în trecut, au fost semnalate o serie de alte nereguli în activitatea conducerii federaţiei.

Drept urmare, Ministerul Sportului a constituit o comisie, care, în perioada 01-04.11.2022, a efectuat o acţiune de verificare la FRHG, prin care au fost constatate mai multe încălcări ale următoarelor prevederi: art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 coroborate cu dispoziţiile art.11.4 şi 99.2 din Statutul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă.

Principalele nereguli semnalate la alegerile de la Federația Română de Hochei pe Gheață

  • Biroul Federal al FRHG din 15.09.2022 a decis într-o şedinţă desfăşurată chiar înaintea Adunării Generale Ordinare de Alegeri, din aceeaşi dată, faptul că din totalul de 25 de structuri sportive participante în campionatul naţional 2021 – 2022 12 structuri nu au drept de vot.
  • Motivul de cenzurare a dreptului la vot invocat a fost neplata datoriilor „…la termenele si în condiţiile stabilite de Federaţie”, fără să se precizeze dispoziţiile statutare care pot priva de dreptul de vot un membru participant la Calendarul competiţional.
  • Cu toate acestea, din analiza fişelor de cont şi a documentelor justificative, s-a reţinut faptul că la data de 15.09.2022 doar SC MIERCUREA CIUC şi ASOC. CLUB SPORTIV OLIMPIA PLOIEŞTI aveau datorii. Mai mult, membrii Comisiei au constatat că temeiul datoriei era o sancţiune administrativă, respectiv au fost aplicate amenzi referitoare la limitarea şi combaterea pandemiei COVID-19.
  • Pe de altă parte, Comisia a constatat că membrii Biroului Federal din data de 15.09.2022 au decis faptul că ACS HOCHEI GEORGHENI are drept de vot, deşi plata datoriilor către federaţie nu a fost efectuată „…la termenele si în condiţiile stabilite de Federaţie”, depăşindu-se termenul de plată de 45 de zile, menţionat pe facturile emise de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă.
  • A fost consemnată şi participarea la AGOA a unui club care nu a participat în sezonul competiţional 2021-2022, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 11.4 din Statutul FR de Hochei pe Gheaţă.

“Privind atribuţiile pe care ministerul le are în această situaţie, menţionăm următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, „Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.”

Nu în ultimul rând, conform art. 18, alin. 1, lit. k) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sportului „supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora”.

În lumina faptelor prezentate, Comisia de verificare apreciază că desfăşurarea Adunării Generale Ordinare de Alegeri a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă din data de 15.09.2022 s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi statutare, ceea ce a atras suspendarea efectelor Hotărârii adoptate”, a adăugat Ministerul Sportului.

Alexandru Hălăucă (65 de ani) a fost reales, în 15 septembrie, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Română de Hochei pe Gheaţă. La Adunarea Generală de alegeri care a avut loc în Bucureşti, Hălăucă a fost votat de 9 dintre cele 13 cluburi cu drept de vot.

Contracandidatul său, Valentin Dragomir a primit patru voturi.

Alexandru Hălăucă este fost hocheist al Stelei, component al naţionalei României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă la două ediţii: Innsbruck 1976 şi Lake Placid 1980.

Marius Păun, managerul secţiei de hochei, şi Emilian Cernica (Corona Braşov) au fost aleşi vicepreşedinţi ai FRHG, informează News.ro.