Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor sportive naţionale pe anul 2022. La baza stabilirii cuantumului de finanţare pentru fiecare federaţie sportivă au stat o serie de criterii de finanţare care au drept scop evaluarea pe principii valorice de performanţă sportivă a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică, anunţă Ministerul Sportului.

Jocurile OlimpiceFoto: EyePress via AFP / AFP / Profimedia

„Consider că, pentru prima dată, comisia de evaluare a reuşit să bugeteze având în vedere, ca principale criterii, rezultatele. Liga de Aur este un concept nou, care a fost gândit exact în acest sens, pentru a susţine şi încuraja federaţiile care fac performanţă şi care au potenţialul acesta şi pentru viitor.

Se pot observa schimbări majore în ierarhia sporturilor din Top 10, atât la cele individuale, cât şi la cele de echipă. De asemenea, se pot observa creşteri în finanţare cu procente semnificative, de la minimum 25%, la 50% sau chiar mai mult, în cazul anumitor federaţii.

Cred că trebuie să respectăm performanţa şi să îi încurajăm pe cei care produc rezultate, iar propunerile de finanţare au avut la bază aceste obiective” a declarat Eduard Novak, ministrul Sportului.

Propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor sportive pentru anul 2022 au fost stabilite în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 44 din 25 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 bis, din 26 ianuarie 2022.

Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 – Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federaţii sportive naţionale (credite bugetare), este de 127,116 mii lei. Această sumă este repartizată pe următoarele programe:

  • Programul Promovarea sportului de performanţă
  • Programul Intretinerea şi functionarea bazei sportive
  • Programul Sportul pentru toţi
  • Programul Redescoperă oina
  • Programul de Excelenţă
  • Programul Generaţia 28.

La baza stabilirii cuantumului de finanţare pentru fiecare federaţie sportivă au stat o serie de criterii de finanţare care au drept scop evaluarea pe principii valorice de performanţă sportivă a capacităţii solicitanţilor de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.

Astfel, pentru programul „Promovarea sportului de performanţă”, conform criteriilor de finanţare, evaluarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale s-a făcut ţinând cont de LIGA DE AUR, respectiv de acele federaţii sportive naţionale prioritare şi de Comitetul Naţional Paralimpic.

Acestea sunt coordonatoare de sporturi individuale cu mare tradiţie şi notorietate în România, cu un înalt impact de imagine, afiliate la federaţii sportive internaţionale participante la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora, dar şi potenţial şi continuitate în reprezentarea cu succes a României la Jocurile Olimpice/Paralimpice.

De asemenea, au dovedit rezultate excepţionale la ultimele trei ediţii ale acestora şi la campionatele europene şi mondiale, precum şi rezultate deosebite în lupta anti-doping.

În finanţare, s-au aplicat indicatori specifici, printre care:

IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competiţiilor la care poate participa federaţia sportivă naţională, în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaţionale;

PERFORMANŢA SPORTIVĂ, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă, raportat la obiectivele de performanţă estimate în anul 2021;

REPREZENTAREA INTERNAŢIONALĂ, respectiv nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional;

COMPONENŢA LOTULUI NAŢIONAL, care trebuie să fie format din sportivi cu şanse de calificare la Jocurile Olimpice Paris 2024 şi Los Angeles 2028;

PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media, reţele de socializare etc., existenţa unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare din elita sportului;

INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în folosinţa federaţiilor şi nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;

PERSOANE CU DIZABILITĂŢI – finanţarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru practicarea activitatilor fizice şi sportive, precum şi asigurarea accesibilităţii la infrastructura sportivă specifică, desemnarea unei persoane din cadrul federaţiei care să se ocupe de categoria sportivilor cu dizabilităţi, elaborarea unui calendar competiţional intern, organizarea unui campionat naţional, instruirea unei persoane în vederea obţinerii competentelor de clasificator naţional/internaţional.

În urma analizei rezultatelor sportive ale anului 2021, în probe olimpice, federaţiile cu cele mai bune rezultate obţinute în competiţii internaţionale oficiale (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene) sunt:

Federaţia Română de Canotaj, cu un număr total de 34 de medalii, Federaţia Română de Judo, cu un număr de 14 medalii, Federaţia Română de Tenis de Masă, cu un număr de 9 medalii, Federaţia Română de Lupte şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, cu câte 6 medalii, Federaţia Română de Scrimă, Federaţia Română de Ciclism şi Federaţia Română de Box, cu câte 3 medalii, Federaţia Română de Bob şi Sanie, cu 4 medalii, Federaţia Română de de Kaiac-Canoe, cu 2 medalii, Federaţia Română de Atletism, cu o medalie.

De asemenea, analizând raportul dintre bugetul alocat şi numărul de medalii obţinute, ierarhia federaţiilor de mai sus, din punct de vedere al eficienţei în cheltuirea bugetului, raportat la nivelul de performanţă atins, respectiv la numărul de medalii, sunt:

Federaţia Română de Canotaj, Federaţia Română de Judo, Federaţia Română de Tenis de Masă, Federaţia Română de Ciclism, Federaţia Română de Box, Federaţia Română de Bob şi Sanie, Federaţia Română de Lupte, Federaţia Română de Scrimă, Federaţia Română de Kaiac-Canoe şi Federaţia Română de Atletism.

În urma analizei şi evaluării cererilor de finanţare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federaţiilor sportive naţionale, acesta fiind supus aprobării ministrului sportului.

În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federaţii sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, după care federaţiile sportive naţionale pot să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanţare.

În cele ce urmează, propunerile de finanţare pentru federaţiile din Liga de Aur şi pentru Jocurile Sportive.

În trimestrul al II-lea urmează să se dea startul programului de Excelenţă, prin sesiune de selecţie separată, pe baza proiectelor depuse de federaţiile sportive naţionale, informează News.ro.

Liga de Aur, propuneri bugete

1 FR Canotaj 14,55 milioane lei / 11 milioane lei în 2021

2 FR Judo 7,75 milioane / 5,2

3 FR Tenis de Masă 6,775 milioane / 6,047

4 FR Lupte 6,775 milioane / 6,012

5 FR Nataţie şi Pentatlon Modern 5,8 milioane / 3,35

6 FR Scrimă 5,85 milioane / 5,9

7 FR Bob şi Sanie 4,85 milioane / 2,9

8 FR Box 4,85 milioane / 3

9 FR Atletism 4,85 milioane / 8

10 FR Gimnastică 4,85 milioane / 7,5

11 FR Ciclism 3,88 milioane / 3,35

12 FR Kaiac-Canoe 3,88 milioane / 3,565

Total 74,66 milioane / 65,824 milioane în 2021.

Jocuri sportive, propuneri bugete

1 FR Baschet 7 milioane lei / 4,727 milioane lei în 2021

2 FR Handbal 5,8 milioane / 5,55

3 FR Rugby 5,8 milioane / 8,373

4 FR Volei 4,375 milioane / 5,177

5 FR Polo 3,9 milioane / 2,475

6 FR Hochei pe Gheaţă 2,9 milioane / 2,03

Total 29,775 milioane / 28,332 milioane în 2021

Propunerea de finanţare pentru Comitetul Naţional Paralimpic este de 1,700 mii lei.